fbpx

Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 11/20/2019
Platí pro následující webové stránky:
https://uermi.com

Článek 1 – DEFINICE:
a) PŘÍSLUŠNÉ WEBOVÉ STRÁNKY: Tyto Zásady ochrany osobních údajů budou odkazovat na výše uvedenou webovou stránku, která bude dále označována jako „Webová stránka“. Každá uvedená webová stránka může také odkazovat na odpovídající mobilní aplikaci, pokud je právě používána nebo dále vyvíjena.
b) DATUM ÚČINNOSTI: „Datum účinnosti“ znamená datum, kdy tyto Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost a účinnost.
c) SMLUVNÍ STRANY: Smluvními stranami těchto zásad ochrany osobních údajů jsou následující správci údajů: COFRACOL s.r.o. („Správce údajů“) a Vy jakožto uživatel těchto Webových stránek. Dále budou smluvní strany jednotlivě označovány jako „strana“ a společně jako „strany“.
d) SPRÁVCE ÚDAJŮ: Správce údajů je vydavatel, vlastník a provozovatel Webových stránek a je odpovědnou stranou za shromažďování zde popsaných informací. Správce údajů se označuje buď jménem správce údajů, nebo jako „správce údajů“, jak je uvedeno výše. Pokud se na správce údajů nebo jeho majetek odkazuje pomocí zájmen první osoby, musí se jednat o následující: my, my, náš, náš atd.
e) VY: Pokud souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a budete pokračovat v používání Webových stránek, budete zde označováni buď jako Vy, uživatel, nebo pokud jsou vyžadována a použitelná zájmena druhé osoby, například „Vaše“ atd.
f) ZBOŽÍ: „Zboží“ znamená jakékoliv zboží, které dáme k dispozici k prodeji na Webových stránkách.
g) OSOBNÍ ÚDAJE: „Osobní údaje“ jsou osobní údaje a informace, které od Vás získáme v souvislosti s Vaším používáním Webových stránek a které Vás mohou jakýmkoli způsobem identifikovat.


Článek 2 – OBECNÉ INFORMACE:
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) popisují, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které o Vás získáme, jakož i Vaše práva v souvislosti s těmito osobními údaji, když navštívíte naše Webové stránky nebo zakoupíte naše zboží.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné informace, které o Vás můžeme získat z jiných zdrojů než z používání našich Webových stránek. Webové stránky mohou odkazovat na jiné webové stránky nebo mobilní aplikace, ale tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují a nebudou se vztahovat na žádné z těchto odkazovaných webových stránek nebo aplikací.
Zavázali jsme se chránit Vaše soukromí při používání našich Webových stránek.
Dalším používáním našich Webových stránek potvrzujete, že jste měli možnost se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasíte. To znamená, že zároveň souhlasíte s použitím svých údajů a způsobem jejich zveřejnění, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud Zásadám ochrany osobních údajů nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, souhlasíte s tím, že okamžitě přestanete naše Webové stránky používat.
Článek 3 – KONTAKT:
Strana odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů je následující: COFRACOL s.r.o.
Správce údajů lze kontaktovat následovně:
info@uermi.com
Správce údajů a provozovatel Webových stránek jsou jedna a ta samá osoba.


Článek 4 – MÍSTO:
Místo, kde dochází ke zpracování údajů, je následující:
SPÁLENÁ 84/5, NOVÉ MĚSTO – 110 00 – PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
Článek 5 – ZMĚNY A REVIZE:
Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli a jakýmkoliv způsobem upravovat, revidovat nebo jinak měnit. Pokud tak však učiníme, budeme Vás o tom informovat a požádáme o Váš souhlas se změnou zpracování. Pokud nezískáme Váš výslovný souhlas, budou mít jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů dopad pouze na informace shromážděné v den změny nebo po něm. Je také Vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo k nějaké takové změně, revizi nebo doplnění.


Článek 6 – OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS ZÍSKÁME:
V závislosti na tom, jak naše Webové stránky používáte, se na Vás vztahují různé typy shromažďovaných osobních údajů a různé způsoby jejich shromažďování:
a) Registrovaní uživatelé: Jako uživatel Webových stránek můžete být požádáni o registraci, abyste mohli používat Webové stránky nebo zakoupit zboží, které je k dispozici k prodeji.
Během procesu Vaší registrace od vás budeme shromažďovat některé z následujících osobních údajů, které nám dobrovolně sdělíte:
Jméno Země a adresa Telefonní číslo Emailová adresa
O osobní údaje může být požádáno v souvislosti s:
I) Jakákoli interakce s našimi zástupci
II) provádění nákupů
III) přijímání obecných e-mailů od nás
Provedením registrace souhlasíte s tím, abychom shromažďovali Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů popsaných v tomto článku, a abychom Vaše osobní údaje ukládali, používali nebo zveřejňovali v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
b) Neregistrovaní uživatelé: Pokud jste pasivním uživatelem webových stránek a neregistrujete se k žádným nákupům nebo jiným službám, můžete být přesto předmětem určitého pasivního shromažďování údajů („pasivní shromažďování údajů“). Takové pasivní shromažďování údajů může zahrnovat soubory cookie, jak je popsáno níže, informace o IP adrese, informace o poloze a určité údaje prohlížeče, jako je historie a/nebo informace o relaci.
c) Všichni uživatelé: Pasivní shromažďování údajů, které se vztahuje na neregistrované uživatele, se vztahuje i na všechny ostatní uživatele a/nebo návštěvníky našich webových stránek.
d) Prodejní a fakturační údaje: Chcete-li zakoupit jakékoli zboží na webových stránkách, budete požádáni o poskytnutí určitých kreditních údajů, údajů o fakturační adrese a případně dalších specifických údajů, aby Vám mohly být nákupy řádně účtovány. Tyto platební a fakturační údaje nebudou uloženy a budou použity výhradně k jednorázovému nákupu.


Článek 7 – OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME AUTOMATICKY:
Soubory Cookies: Můžeme od Vás shromažďovat informace prostřednictvím automatických sledovacích systémů (například informace o Vašich preferencích při procházení) a také prostřednictvím informací, které nám dobrovolně poskytnete (například informace, které poskytnete během procesu registrace nebo jindy při používání webových stránek, jak je popsáno výše).
Soubory cookie používáme například k usnadnění a zpřehlednění prohlížení: soubory cookie jsou malé textové řetězce, které slouží k uložení některých informací, které se mohou týkat uživatele, jeho preferencí nebo zařízení, které používá k přístupu na internet (např. počítač, tablet nebo mobilní telefon). Soubory cookie se používají především k přizpůsobení fungování stránek Vašim očekáváním, nabízejí personalizovanější prohlížení a pamatují si Vaše předchozí volby.
Soubor cookie se skládá z omezeného souboru dat přenesených do prohlížeče z webového serveru a může jej číst pouze server, který přenos provedl. Nejedná se o spustitelný kód a nepřenáší viry.
Soubory Cookies nezaznamenávají ani neukládají žádné osobní údaje. Pokud chcete, můžete používání souborů cookie zakázat, ale pak možná nebudete moci používat naše webové stránky tak, jak zamýšlíme. Chcete-li pokračovat beze změny možností týkajících se souborů cookie, jednoduše pokračujte v používání našich Webových stránek.
Technické soubory cookies: Technické soubory cookie, které se někdy nazývají také HTML soubory cookies, se používají k navigaci a k usnadnění přístupu na stránky a jejich používání. Jsou nezbytné pro přenos komunikace v síti nebo pro poskytování vámi požadovaných služeb. Používání technických souborů cookies umožňuje bezpečné a efektivní používání stránek.
Soubory cookie můžete spravovat nebo požádat o jejich obecnou deaktivaci či zrušení prostřednictvím svého prohlížeče. Pokud tak učiníte, upozorňujeme, že tato akce může zpomalit nebo znemožnit přístup k některým částem webu.
Soubory cookie mohou být také přenášeny poskytovatelem analytických nebo statistických služeb za účelem shromažďování souhrnných informací o počtu uživatelů a způsobu jejich návštěvy Webových stránek. Ty jsou rovněž považovány za technické soubory cookie, pokud fungují popsaným způsobem.
Dočasné soubory cookie relace se na konci relace prohlížení automaticky vymažou – slouží většinou k vaší identifikaci a k tomu, abyste se nemuseli pokaždé přihlašovat – zatímco trvalé soubory cookie zůstávají aktivní déle než jen jednu konkrétní relaci.
Soubory Cookies třetích stran: Můžeme také používat soubory cookie třetích stran, což jsou soubory cookie odesílané třetí stranou do Vašeho počítače. Trvalé soubory cookies jsou často cookies třetích stran. Většinu souborů cookie třetích stran tvoří sledovací soubory cookie, které se používají k identifikaci chování na internetu, zjištění zájmů a následnému přizpůsobení reklamy uživatelům.
Mohou být instalovány také analytické soubory cookie třetích stran. Jsou zasílány z domén výše uvedených třetích stran mimo web. Analytické soubory cookie třetích stran se používají ke zjišťování informací o chování uživatelů na našich webových stránkách. Toto místo je anonymní, aby bylo možné sledovat výkon a zlepšit použitelnost stránek. Profilovací soubory cookie třetích stran se používají k vytváření profilů uživatelů, aby bylo možné navrhovat reklamu v souladu s volbami vyjádřenými samotnými uživateli.
Podpora při konfiguraci prohlížeče: Soubory cookie můžete spravovat v nastavení svého prohlížeče na svém zařízení. Vymazání souborů cookie z vašeho prohlížeče však může odstranit předvolby, které jste pro tyto webové stránky nastavili.
Další informace a podporu naleznete také na konkrétní stránce nápovědy webového prohlížeče, který používáte:
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Data protokolu: Stejně jako všechny webové stránky a mobilní aplikace i tyto Webové stránky využívají soubory protokolu, které ukládají automatické informace shromážděné během návštěv uživatele. Různé typy dat protokolu mohou být následující:
– adresa internetového protokolu (IP);
– typ prohlížeče a parametry zařízení používaného pro připojení k Webovým stránkám;
– název poskytovatele internetových služeb (ISP);
– datum a čas návštěvy;
– webová stránka původu uživatele (odkaz) a ukončení;
– případně počet kliknutí.
Výše uvedené informace jsou zpracovávány automatizovaně a shromažďovány výhradně souhrnným způsobem za účelem ověření správného fungování stránek a z bezpečnostních důvodů. Tyto informace budou zpracovávány v souladu s oprávněnými zájmy správce údajů.
Pro bezpečnostní účely (spamové filtry, firewally, detekce virů) mohou automaticky zaznamenané údaje zahrnovat také osobní údaje, jako je IP adresa, které mohou být v souladu s platnými zákony použity k zablokování pokusů o poškození webových stránek nebo poškození jiných uživatelů nebo v případě škodlivých činností nebo trestné činnosti. Tyto údaje se nikdy nepoužívají k identifikaci nebo profilování uživatele, ale pouze k ochraně Webových stránek a našich uživatelů. S těmito informacemi bude nakládáno v souladu s oprávněnými zájmy správce údajů.


Článek 8 – ZPŮSOB UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
V případě potřeby používáme k ukládání Vašich osobních údajů zabezpečené fyzické a digitální systémy. Zajišťujeme, aby Vaše osobní údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo zničením.
Upozorňujeme však, že žádný systém zahrnující přenos informací přes internet nebo elektronické ukládání dat není zcela bezpečný. Ochranu a uchovávání Vašich osobních údajů však bereme velmi vážně. Podnikáme veškeré přiměřené kroky k ochraně Vašich osobních údajů.
Osobní údaje jsou uloženy po celou dobu Vašeho vztahu s námi. Vaše osobní údaje vymažeme na základě žádosti o zrušení Vašeho účtu nebo jiné obecné žádosti o vymazání údajů.
V případě porušení ochrany vašich osobních údajů Vás budeme informovat v přiměřené lhůtě, nejpozději však do dvou týdnů, a budeme dodržovat všechny platné zákony týkající se takového porušení.


Článek 9 – ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vaše osobní údaje používáme především k tomu, abychom Vám mohli poskytovat lepší služby na našich webových stránkách a abychom Vám mohli poskytovat služby a/nebo informace, které jste si vyžádali, například používání našich Webových stránek.
Informace, které Vás osobně neidentifikují, ale mohou nám pomoci získat široký přehled o naší zákaznické základně, budou použity pro průzkum trhu nebo marketingové aktivity. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat zájmy založené na Vašich souborech cookie.
Osobní údaje, které lze považovat za identifikační, mohou být použity k následujícím účelům:
a) Zlepšení Vaší osobní uživatelské zkušenosti
b) Komunikace s Vámi ohledně vašeho uživatelského účtu u nás
c) Plnění Vašich nákupů


Článek 10 – ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Ačkoli je naší zásadou zachovávat soukromí Vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu, můžeme vaše osobní údaje zveřejnit, pokud se domníváme, že je to v určitých případech rozumné, a to výhradně podle našeho uvážení. Takové případy mohou mimo jiné zahrnovat:
a) splnění jakýchkoli místních, státních nebo federálních zákonů nebo předpisů.
b) reagovat na žádosti, jako je zjišťování, trestní, občanskoprávní nebo správní řízení, předvolání, soudní příkazy nebo příkazy orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních či právních orgánů.
c) podat žalobu proti uživateli, který porušil zákon nebo podmínky používání našich Webových stránek.
d) pokud je to nezbytné pro provoz našich Webových stránek.
e) obecně spolupracovat při jakémkoli zákonném vyšetřování týkajícím se našich uživatelů.
f) pokud máme podezření na jakoukoli podvodnou činnost na našich Webových stránkách nebo pokud jsme zaznamenali jakoukoli činnost, která by mohla porušovat naše podmínky nebo jiná platná pravidla.


Článek 11 – ODHLÁŠENÍ Z PŘENOSŮ OD NÁS:
Čas od času Vám můžeme zasílat informační nebo marketingová sdělení týkající se našich Webových stránek, například oznámení nebo jiné informace. Pokud si přejete taková sdělení nedostávat, můžete se obrátit na následující e-mail: info@uermi.com. Můžete také kliknout na odkaz pro odhlášení, který bude uveden na konci všech takových sdělení.
Vezměte prosím na vědomí, že i když můžete taková sdělení odmítnout, můžete od nás stále dostávat informace týkající se konkrétně Vašeho používání našich Webových stránek nebo Vašeho účtu u nás.
Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů nebo používáním našich Webových stránek jakýmkoli způsobem jste s námi navázali obchodní vztah. Proto souhlasíte s tím, že jakýkoli e-mail zaslaný od nás nebo od přidružených společností třetích stran, a to i nevyžádaný, nebude považován za SPAM, jak je tento pojem právně definován.


Článek 12 – ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A PŘÍSTUP K VAŠIM INFORMACÍM:
Pokud si přejete upravit nebo vymazat jakékoli informace, které o Vás máme, nebo chcete jednoduše získat přístup k informacím, které o Vás máme, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@uermi.com.


Článek 13 – PŘIJETÍ RIZIKA:
Pokračováním v návštěvě našich Webových stránek jakýmkoli způsobem a používáním produktu vyjadřujete svůj trvalý souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Dále berete na vědomí, souhlasíte a přijímáte, že žádný přenos informací nebo dat prostřednictvím internetu není vždy zcela bezpečný, bez ohledu na to, jaká opatření jsou přijata. Berete na vědomí, souhlasíte a přijímáte, že neručíme za bezpečnost jakýchkoli informací, které nám poskytnete, a že tyto informace předáváte na vlastní nebezpečí.


Článek 14 – VAŠE PRÁVA:
V souvislosti se svými osobními údaji máte řadu práv. Konkrétně máte tato práva:
– právo být informován o zpracování Vašich osobních údajů
– právo na přístup k Vašim osobním údajům
– právo na aktualizaci a/nebo opravu Vašich osobních údajů
– právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
– právo vznést námitku nebo omezit zpracování Vašich osobních údajů
– právo požadovat, abychom zastavili zpracování a vymazali Vaše osobní údaje
– právo zablokovat jakékoli zpracování osobních údajů v rozporu s platnými zákony
– právo podat stížnost u Federální obchodní komise (FTC) ve Spojených státech nebo u příslušného orgánu pro ochranu údajů v jiné jurisdikci
Všechna tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na příslušných kontaktních údajích uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.


Článek 15 – KONTAKTNÍ ÚDAJE: Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým od Vás shromažďujeme informace, nebo chcete-li podat stížnost na cokoli, co souvisí s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese

We use cookies to improve and customize your online experience. To respect the new regulation on e-privacy we need to request your consent for the use of such cookies.